google ads

Jak a proč začít s Google Ads? Jak funguje tento nejdůležitější nástroj výkonnostního online marketingu?

Služba Google Ads je reklamní systém společnosti Google, založený na platbě za kliknutí. Google Ads umožňuje firmám i s minimálním rozpočtem zobrazovat svoje reklamy lidem, kteří se aktivně zajímají o jejich produkty nebo služby.

Služba Google Ads se až do července roku 2018 jmenovala Google AdWords.

Jak funguje Google Ads?

Většina typů kampaní funguje v PPC modelu. Znamená to, že inzerenti platí za reklamu až tehdy, kdy na ni někdo klikne. Díky tomu je služba vhodná i pro malé a střední firmy s omezeným rozpočtem, protože mohou do značné míry ovlivnit výši útraty za reklamy.

Google Ads můžeme rozdělit na tři hlavní podskupiny. 

Reklamy a kampaně ve vyhledávací síti

Reklamy ve vyhledávání se zobrazují primárně ve vyhledávači Google nad výsledky neplaceného vyhledávání. S tímto typem reklam se můžete setkat pouze ve vyhledávání Google. Mohou obsadit až 4 pozice nad neplaceným vyhledáváním a další tři pozice pod výsledky vyhledávání. Poznáte je snadno, protože je u nich vždy nápis Reklama.

Textové reklamy Google nejčastěji spouští klíčová slova, i když existuje i podtyp s názvem DSA , který klíčová slova nevyžaduje.

O jejich zobrazení rozhoduje inzerent nejčastěji pomocí klíčových slov. Reklamy ve vyhledávácí síti jsou nejrozšířenějším typem kampaní, které využívá většina prodejců a setkáte se s nimi téměř při každém vyhledávání.

O zobrazení reklamy rozhoduje několik faktorů. Prvním je konkrétní vyhledávácí dotaz, tedy klíčové slovo, které obsahuje nebo je v systému zadáno jako podobný výraz. O zobrazení reklamy pro konkrétní vyhledávaný výraz se rozhoduje pomocí aukce, která v sobě kombinuje hodnotu relevance samotné stránky pro uživatele a investované částky.

Výhody kampaně ve vyhledávací síti:

  • Zobrazujete reklamu lidem, kteří hledají váš produkt nebo službu.
  • Můžete využívat reklamního systému i s minimálním rozpočtem 
  • Rychle vidíte výsledky kampaně

 

Reklamy a kampaně v obsahové síti

Reklamy v obsahové síti se mohou zobrazovat na libovolném webu, který poskytne společnosti Google reklamní prostor. Pro nastavení lze možné využít zobrazení podle klíčových slov, tematického zaměření webu nebo konkrétních URL. Při nastavení můžete také pracovat s konkrétními zájmy a chováním uživatelů na internetu. Dalším relevantním prvkem pro cílení mohou být demografické údaje. Při správném nastavení tak dokážete velmi přesně zacílit na relevantního uživatele při konkrétní činnosti.

Na rozdíl od předchozích typů kampaní se obsahové reklamy nezobrazují ve vyhledávači Google. Naopak na ně můžete narazit na kterémkoliv webu, který poskytuje reklamám prostor.

Vedle webů a internetových stránek, které patří pod Google, jako jsou Gmail nebo Youtube, můžete reklamy vidět nejčastěji na stránkách online deníků, blogů a velmi často se vyskytují i v mobilních aplikacích.

Reklamy lze zacílit buď na určité skupiny uživatelů na základě jejich zájmu nebo je zobrazovat na skupinách webů na základě jejich obsahu (kontextová reklama).

Výhody kampaní obsahové sítě:

  • Google pokrývá miliony stránek, kde můžete cílené reklamy využít
  • Není potřeba, aby uživatelé o vaší značce před tím slyšeli
  • Možnost využít reklamu v grafické podobě, která je pro uživatele atraktivnější

 

Reklamy a kampaň v Nákupech Google

V Google vyhledávání se můžete vedle čistě textových reklam setkat i s reklamou, která obsahuje název produktu, obrázek a cenu. Z uvedeného je patrné, že Google Nákupy  mohou používat pouze e-shopy.

O zobrazení reklamy rozhoduje Google, nejčastěji na základě názvu produktu, popisu nebo kategorie. Reklamy se tvoří automaticky ze zdroje dat, kterým je nejčastěji XML feed nahraný do Merchant Centra. Vzhled reklamy nemůžete přímo v reklamním systému ovlivnit, jelikož systém nabízí automaticky vytvořené náhledy konkrétních produktů s popisem a cenou.

Výhody kampaně Google Nákupy

  • Složitější nastavení, které může odradit vaši konkurenci v tomto typu reklam
  • Přímá nabídka (obrázek, popis, cena) je pro uživatele nejjednodušší typ sdělení
  • Kampaně Nákupy průměrně dosahují lepší návratnosti investic než ostatní typy kampaní

 

Remarketing

Samostatnou skupinou obsahových reklam jsou remarketingové kampaně, které zobrazují reklamy pouze lidem, kteří v minulosti přišli s vaším webem již do styku.

Video kampaň

Video kampaň i propagace aplikací jsou velmi specifické typy kampaní, které využívají primárně specialisté, kteří dokáží v systému vše správně nastavit a zajistit tak plnění cílů firmy. Pro neznalé tento typ kampaní může být velmi drahá investice, která nezajistí její návratnost.

Video reklamy se mohou zobrazovat zejména na síti Youtube, ale i na jiných stránkách na internetu. U video reklam se nejčastěji platí za zobrazení reklamy nebo za zhlédnutí.

Z důvodu vysoké konkurence značek a produktů je potřeba mít alespoň základní znalosti jednotlivých typů kampaní, které Google Ads nabízí nebo se obrátit na specialisty, kteří denně v systému nastavují brandové i výkonnostní kampaně, a dokáží tak optimalizovat výkon i náklady na reklamu.

Můžeme poradit? Můžeme nastavit? Kontaktujte nás! Všichni u nás v ecommerceSKY jsou připraveni pro vaše otázky a požadavky. Napište nám e-mail, zavolejte nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám budeme individuálně věnovat.

KONTAKTUJTE NÁS

Obecný přehled služeb elektronického obchodování nikdy nestačí, aby se společnost rozhodla pro partnera. Pojďme si promluvit a zaměřit se na kompetence, které můžeme nabídnout pro váš obchodní úspěch.